FLPW-EFLS1-60
AC220[V]
60[W]
FLPW-EFLS1-60
FLPW-EUR-3
DC24[V]
3[W]
FLPW-EUR-3
FLPW-SULR1-3
DC24[V]
3[W]
FLPW-SULR1-3
FLPW-SLUR-1
DC24[V]
1[W]
FLPW-SLUR-1
FLSMD-SLUR-0.25
DC12[V]
0.25[W]
FLSMD-SLUR-0.25
FLSMD-JUS-6
DC24[V]
6[W]
FLSMD-JUS-6
FLPW-SGUL-12
DC24[V]
12[W]~24[W]
FLPW-SGUL-12
FLPW-SGUL-7
DC24[V]
7[W]
FLPW-SGUL-7
FLPW-EFUL2-9
DC24V[V]
9[W]
FLPW-EFUL2-9
  [6] [7] [8] [9] [10]